• Is the first dairy company in Vietnam to launch products organic milk premium in accordance with USDA organic standards USA, Vinamilk continued organic dairy herd welcome international standards of Vietnam.
  • Is the first dairy company in Vietnam to launch products organic milk premium in accordance with USDA organic standards USA, Vinamilk continued organic dairy herd welcome international standards of Vietnam.
  • Is the first dairy company in Vietnam to launch products organic milk premium in accordance with USDA organic standards USA, Vinamilk continued organic dairy herd welcome international standards of Vietnam.

Dau nanh

15/07/16 04:07:46 Lượt xem: 553
Minimum protein (min%): 
8
Moisture (max%): 
1,5 - 2,0
Ca (min-max %): 
1,5 - 2,0
P (min%): 
5
Salt (mimax%): 
18
Fiber (max%): 
8
Energy exchange ME (min kcal / kg): 
2.700 kcal/kg
Hooc môn : 
Không có
Lysine total (min%): 
1,0

Tab

Chia sẻ: 

Company shares HACO feed

Số 70 - Vũ Phạm Hàm - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
024.22.000.777
Số lượt truy cập: 458249
Đang trực tuyến: 3
© Hasco.com.vn All right reserved. Development by VINNO