• Is the first dairy company in Vietnam to launch products organic milk premium in accordance with USDA organic standards USA, Vinamilk continued organic dairy herd welcome international standards of Vietnam.
  • Is the first dairy company in Vietnam to launch products organic milk premium in accordance with USDA organic standards USA, Vinamilk continued organic dairy herd welcome international standards of Vietnam.
  • Is the first dairy company in Vietnam to launch products organic milk premium in accordance with USDA organic standards USA, Vinamilk continued organic dairy herd welcome international standards of Vietnam.

Thức ăn hỗn hợp dành cho Heo Siêu nạc (20 - 50kg).

18/07/16 10:07:58 Lượt xem: 2274
Mã sản phẩm: 
HF105S
Minimum protein (min%): 
17
Moisture (max%): 
14
Ca (min-max %): 
0,6 ~ 2,0
P (min%): 
0,3 ~ 1,4
Fiber (max%): 
8
Energy exchange ME (min kcal / kg): 
3000Kcal/kg
Hooc môn : 
Không có
Lysine total (min%): 
0.9
Methionine +Cystine tổng số (min %): 
0.5
BMD (max): 
50 mg/kg

Tab

Chia sẻ: 

Company shares HACO feed

Số 70 - Vũ Phạm Hàm - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
024.22.000.777
Số lượt truy cập: 792103
Đang trực tuyến: 2
© Hasco.com.vn All right reserved. Development by VINNO