• Is the first dairy company in Vietnam to launch products organic milk premium in accordance with USDA organic standards USA, Vinamilk continued organic dairy herd welcome international standards of Vietnam.
  • Is the first dairy company in Vietnam to launch products organic milk premium in accordance with USDA organic standards USA, Vinamilk continued organic dairy herd welcome international standards of Vietnam.
  • Is the first dairy company in Vietnam to launch products organic milk premium in accordance with USDA organic standards USA, Vinamilk continued organic dairy herd welcome international standards of Vietnam.

Thức ăn hỗn hợp dành cho Heo thịt (20 - 50kg)

18/07/16 10:07:59 Lượt xem: 1526
Mã sản phẩm: 
HF 106
Minimum protein (min%): 
17
Moisture (max%): 
14
Ca (min-max %): 
0,6 ~ 2,0
P (min%): 
0,3 ~ 1,4
Fiber (max%): 
8
Energy exchange ME (min kcal / kg): 
3000Kcal/kg
Hooc môn : 
Không có
Lysine total (min%): 
0.9
Methionine +Cystine tổng số (min %): 
0.5
BMD (max): 
50

Tab

Chia sẻ: 

Company shares HACO feed

Số 70 - Vũ Phạm Hàm - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
024.22.000.777
Số lượt truy cập: 667926
Đang trực tuyến: 7
© Hasco.com.vn All right reserved. Development by VINNO