Ảnh hưởng của acid hữu cơ lên năng suất và chất lượng trứng giai đoạn mới bắt đầu đẻ

30/08/19 02:08:03 Lượt xem: 255
Thí nghiệm được tiến hành để xác định ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm acid hữu cơ (Poulacid) vào khẩu phần gà đẻ chuyên trứng từ 19-28 tuần tuổi (chia 2 giai đoạn 19-21 và 22-28 tuần tuổi).
 

Có 540 con gà mái đẻ Hisex Brown được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên vào 3 nghiệm thức (NT), 45 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại trên 1 ô chuồng gồm 4 con gà mái.

Các NT như sau:  NT A0: KPCS + 0% Poulacid  (Đối chứng); NT A0.15: KPCS + 0,15 % Poulacid; NT A0.2: KPCS + 0,2 % Poulacid.

Kết quả cho thấy khi bổ sung Poulacid vào khẩu phần không ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ thức ăn (TTTA) và khối lượng trứng, nhưng có chiều hướng tăng nhẹ về tỷ lệ đẻ và TTTA/trứng ở NT A0.15 so với  NT A0.2 và  NT A0.

Khi bổ sung 0,15 và 0,2% poulacid trong khẩu phần cho số lượng trứng bể và trứng đôi thấp hơn đối chứng. Các chỉ tiêu chỉ số hình dáng, tỷ lệ vỏ, lòng  trắng và lòng đỏ, độ dầy vỏ và đơn vị Haugh không có sự khác nhau, nhưng chiều cao lòng trắng và màu lòng đỏ có cải thiện ở các khẩu phần có bổ sung Poulacid so với đối chứng.

Kết quả đó cho thấy khi bổ sung Poulacid ở mức 0,15% trong khẩu phần có khuynh hướng cải thiện tỷ lệ đẻ, màu lòng đỏ và chiều cao lòng trắng đặc, tuy nhiên chưa cải thiện được độ dầy vỏ trứng ở gà chuyên trứng giai đoạn mới bắt đầu đẻ.

Tác giả: Nguyễn Thị Thủy và CTV

Nguồn tin: Tạp chí Khoa học 49b, ĐHCT

Chia sẻ: 

Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi hasco

Số 70 - Vũ Phạm Hàm - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
024.22.000.777
Số lượt truy cập: 792093
Đang trực tuyến: 2
© Hasco.com.vn All right reserved. Thiết kế bởi VINNO