Đến cuối năm 2025, các quận ở TP.HCM không còn chăn nuôi heo

19/02/20 01:02:20 Lượt xem: 116
UBND TPHCM vừa phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu ngành chăn nuôi heo trên địa bàn TP giai đoạn 2020 – 2025”.

Theo đó, đến cuối năm 2021, TP sẽ giảm nhanh các hộ chăn nuôi không đảm bảo an toàn sinh học, nhất là các hộ chăn nuôi tận dụng thức ăn thừa; ổn định đàn heo khoảng 200.000 con, trong đó đàn nái sinh sản chiếm 16% tổng đàn chủ yếu tập trung chăn nuôi tại các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè. Riêng các quận 2, 7, 9 và Bình Tân không còn chăn nuôi heo.
Quy mô chăn nuôi bình quân đạt 75 – 100 con/hộ; tỷ lệ hộ chăn nuôi được chứng nhận VietGAHP đạt trên 60 – 80%; phấn đấu 90 – 100% các hộ chăn nuôi thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường bao gồm: thực hiện lập hồ sơ pháp lý về môi trường trước khi đầu tư xây dựng, trong quá trình hoạt động thực hiện việc quản lý và xử lý chất thải phát sinh như xây dựng hầm biogas… Cơ bản hình thành hệ thống tháp giống toàn TP, với đàn giống cụ kỵ (GGP) 1.673 con (chiếm 4,4% tổng đàn nái sinh sản); ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giống (BLUP, GenBLUP); trên 50% các cơ sở sản xuất giống heo trên địa bàn TP được chứng nhận con giống theo các tiêu chuẩn hiện hành; hoàn thiện bản đồ số hóa quản lý đàn heo và dịch bệnh trên địa bàn TP; thống nhất hệ thống quản lý giống heo từ cơ sở sản xuất giống đến cơ quan quản lý nhà nước; duy trì 8 xã thuộc huyện Củ Chi và 1 xã thuộc huyện Hóc Môn an toàn an toàn với bệnh lở mồm long móng trên heo; phấn đấu trên 10% hộ chăn nuôi tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã chăn nuôi theo chuỗi liên kết ngành hàng thịt heo.
Đến cuối năm 2025, duy trì tổng đàn heo là 200.000 con, trong đó đàn nái sinh sản chiếm khoảng 20% tổng đàn, tổng đàn giống cụ kỵ (GGP) đạt 2.750 con (chiếm 5% tổng đàn nái sinh sản) trên địa bàn huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè; các quận còn lại không còn chăn nuôi heo. Quy mô chăn nuôi bình quân đạt 200 con/hộ; tỷ lệ hộ chăn nuôi heo được chứng nhận VietGAHP đạt trên 90 – 95%, phấn đấu 100% các hộ chăn nuôi thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường bao gồm: thực hiện lập hồ sơ pháp lý về môi trường trước khi đầu tư xây dựng, trong quá trình hoạt động thực hiện việc quản lý và xử lý chất thải phát sinh như xây dựng hầm biogas… Cải tiến nâng cao chất lượng con giống, phấn đấu các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật (tỷ lệ lứa đẻ/nái/năm, tỷ lệ heo thịt/nái/năm, tỷ lệ tiêu tốn thức ăn…) cải thiện từ 5 – 10% so với giai đoạn năm 2015 – 2019.

Phấn đấu 100% các cơ sở giống được quản lý dữ liệu; trên 90% các cơ sở sản xuất giống heo trên địa bàn TP được chứng nhận con giống theo các tiêu chuẩn hiện hành, 100% các trang trại chăn nuôi quy mô lớn được chứng nhận con giống thuần. 100% các hộ chăn nuôi tập trung theo phương thức chăn nuôi quy mô công nghiệp, ứng dụng cơ giới hóa, công nghệ cao đồng bộ, đảm bảo an toàn sinh học, quy trình VietGAHP trở lên. Phấn đấu mở rộng vùng, cơ sở an toàn với bệnh lở mồm long móng trên heo trên địa bàn TP. Phấn đấu trên 20% hộ chăn nuôi tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã chăn nuôi theo chuỗi liên kết ngành hàng thịt heo.
Theo nguồn: Tác giả: Chấn Hưng - VOH
 

Chia sẻ: 

Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi hasco

Số 70 - Vũ Phạm Hàm - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
024.22.000.777
Số lượt truy cập: 803857
Đang trực tuyến: 2
© Hasco.com.vn All right reserved. Thiết kế bởi VINNO